wykształcenie

Magister Sztuki
Magister Inżynier Architekt 

Przewód Doktorski

 

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 

Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 

Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

nagrody

Stypendium Rektora
Najlepszy Dyplom Artystczny UAP
nagroda im. Marii Dokowicz
Pierwsza nagroda Konkurs Koło
Wyróżnienie Młodzi Organicznicy XXIw 

Nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich

2015 – 2018

2016
2016
2016
2019

wystawy

Galeria Działań

Artenalia
Poznań Gallery Weekend

Galeria Arsenał
Centrum Kultury Zamek

Arena Design

Warszawa 2013

Poznań 2013

Poznań 2014

Poznań 2015

Poznań 2017

Poznań 2017

ZATRUDNIENIE

Projektant
Asystent profesora

Wykładowca

Pracownia architektoniczna INSOMIA od 2020 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu od 2016 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2018 – 2019